Astrid Undheim

Denne siden viser opplysninger om Astrid Undheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Astrid Undheim
NSD id-nummer: 138815
Fødselsår: 1980
Utvalg periode: f.o.m 2004
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2016 Statistikklovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 7051 vice president 01.01.2016 26.06.2017
2017 Statistikklovutvalget Utredning / ekspertutvalg Av departement 7051 vice president 01.01.2016 26.06.2017
2019 Etikkutvalget 7051 Leder for avdeling av analytics og AI 01.01.2019 31.12.2020
2020 Etikkutvalget 7051 Leder for avdeling av analytics og AI 01.01.2019 31.12.2020
2020 Rådet for Statistisk sentralbyrå Råd til forvaltningen 7051 konserndirektør 31.01.2020 31.01.2023
2020 Datadelingsutvalget Utredning / ekspertutvalg 7051 Teknologi og utvikling 27.01.2020 03.04.2020
2020 Ekspertutvalget Norge mot 2025 Utredning / ekspertutvalg 7051 Konserndirektør 12.05.2020 31.03.2021
2021 Rådet for Statistisk sentralbyrå Råd til forvaltningen 7051 konserndirektør 31.01.2020 31.01.2023
2021 Ekspertutvalget Norge mot 2025 Utredning / ekspertutvalg 7051 Konserndirektør 12.05.2020 31.03.2021