Harald K. Samstad

Denne siden viser opplysninger om Harald K. Samstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald K. Samstad
NSD id-nummer: 13912
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Arbeidsgruppen for redningstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 1601 Skolesjef 1976
1984 Arbeidsgruppen for redningstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 1601 Skolesjef 1976
1985 Arbeidsgruppen for redningstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 1601 Skolesjef 1976
1991 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1991
1992 Aksjonsutvalg ved atomulykker i fredstid (AVA) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Kontorsjef 1991
1993 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1993
1994 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1993
1995 Faglig råd og kriseutvalget for atomulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1993