Karin Solum

Denne siden viser opplysninger om Karin Solum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karin Solum
NSD id-nummer: 13929
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Kontormedarbeider 1984
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Kontormedarbeider 1984
1988 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1988
1989 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1988
1990 Utvalg for administrasjon og økonomi Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1988