Arnt Jakobsen

Denne siden viser opplysninger om Arnt Jakobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnt Jakobsen
NSD id-nummer: 14079
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1984
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1984
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1984
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1984
1988 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1988
1989 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1988
1990 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1988 1990