Gunnar Jerman

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Jerman fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Jerman
NSD id-nummer: 141
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1969
1980 Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1980
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1980 Skipseksportutvalget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av departement 0 Direktør 1976
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1969
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1983 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1980 1983