Unni Ravn Frogner

Denne siden viser opplysninger om Unni Ravn Frogner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Ravn Frogner
NSD id-nummer: 1411
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1980 1980
1980 OED/EL - Personellutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1980 1980
1981 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1981 1981
1981 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 226 Kontorsjef 1981 1981
1981 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Kontorsjef 1981 1981
1983 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1981
1983 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Kontorsjef 1981 1983
1983 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981
1984 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1981
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1980
1984 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1981
1985 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1981
1985 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1984
1986 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1981
1986 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1985
1987 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1985
1988 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1985