Magnus Jacobsen

Denne siden viser opplysninger om Magnus Jacobsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnus Jacobsen
NSD id-nummer: 14162
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1984
1985 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1984
1986 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1984
1987 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1984
1988 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Apoteker 1984