Geir Tjugum

Denne siden viser opplysninger om Geir Tjugum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Tjugum
NSD id-nummer: 14327
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 418 Disponent 1983
1984 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Leder Av departement 418 Direktør 1983 1984
1990 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Adm. Direktør 1990
1991 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Adm. Direktør 1990
1992 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Adm. Direktør 1990
1993 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 418 Adm. Direktør 1990