Inger Johanne Ruud

Denne siden viser opplysninger om Inger Johanne Ruud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger Johanne Ruud
NSD id-nummer: 14359
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Adjunkt 1984
1985 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Adjunkt 1984
1986 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Adjunkt 1984
1987 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Adjunkt 1984
1988 Styret for INKO-tjenesten i Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 605 Adjunkt 1984
1990 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Hovedlærer 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Hovedlærer 1990