Nina Bjerkedal

Denne siden viser opplysninger om Nina Bjerkedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Bjerkedal
NSD id-nummer: 14442
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1985
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1984
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Avdelingsdirekt 1984
1987 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1991 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991 1992
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991 1994
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1995 Utvalg for å utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet (Hovedstadsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1996 Utvalg for å utrede administrativ inndeling i hovedstadsområdet (Hovedstadsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1995
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1991 1996
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1992