Per Willy Clausen

Denne siden viser opplysninger om Per Willy Clausen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Willy Clausen
NSD id-nummer: 14443
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Direktør 1984
1985 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Direktør 1984
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Direktør 1984
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Direktør 1984
1987 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1987
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1902 Direktør 1984 1988
1988 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1987
1989 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1987
1990 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1987
1991 Rådet for sildemelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Direktør 1987