Knut Børve

Denne siden viser opplysninger om Knut Børve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Børve
NSD id-nummer: 14508
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1985 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Utvalg for distriktstiltak i landbruket Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1984
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1984
1987 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Sekretær 1987
1988 Inntektsutjamningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Sekretær 1987
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 220 Byråsjef 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 220 Byråsjef 1989 1990
1996 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 1996
1997 Økonomisk utvalg i henhold til hovedavtalen for reindriftsnæringen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 1996