Per Olav Reinton

Denne siden viser opplysninger om Per Olav Reinton fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Olav Reinton
NSD id-nummer: 14584
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Rektor 1984
1985 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Rektor 1984
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1984 1986