Liv Gjølstad

Denne siden viser opplysninger om Liv Gjølstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Gjølstad
NSD id-nummer: 14642
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Lagdommer 1984
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Lagdommer 1984
1986 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 301 Lagdommer 1984
1987 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1987
1990 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1990
1991 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1990
1992 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1992
1992 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1990
1993 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Dommer 1993
1993 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1992
1994 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 H R Dommer 1993
1994 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H R Dommer 1992
1995 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Dommer 1993
1995 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1992
1996 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 H.R.Dommer 1993
1996 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1992
1997 Styret for Carnegies Heltefond for Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1992