Stein Lier-Hansen

Denne siden viser opplysninger om Stein Lier-Hansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Stein Lier-Hansen
NSD id-nummer: 14656
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 625 Utdanningskonsule 1984
1985 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 625 Utdanningskonsule 1984
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 625 Utdanningskonsule 1984 1986
1989 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1989
1990 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1984 1990
1990 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1989
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1989
1992 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1989
1993 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1984 1993
1993 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 625 Generalsekretær 1989
1994 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 625 Ass Direktør 1993
1995 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 625 Ass. Direktør 1993 1995