Bjørn Magne Løvstad

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Magne Løvstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Magne Løvstad
NSD id-nummer: 1474
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1980 1980
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1980
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1980
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1980
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1988
1989 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1988
1990 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1988
1991 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Landsinstruktør 1988