Jarl Hagen

Denne siden viser opplysninger om Jarl Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jarl Hagen
NSD id-nummer: 14810
Fødselsår: 1957
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1985
1986 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Student 1985 1986