Tordis Dalland Evans

Denne siden viser opplysninger om Tordis Dalland Evans fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tordis Dalland Evans
NSD id-nummer: 14893
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Førsteamanuensis 1985
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førsteamanuensis 1985
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1201 Førstelektor 1985
1986 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstelektor 1985
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstelektor 1985
1988 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Førstelektor 1985
1989 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1989
1990 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1989
1990 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1990
1991 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1989
1991 Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1990
1992 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1989 1992