Hanna Mustaparta

Denne siden viser opplysninger om Hanna Mustaparta fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hanna Mustaparta
NSD id-nummer: 14895
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1985
1985 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1985
1986 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1601 Førsteamanuensis 1985
1986 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensis 1985
1987 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Førsteamanuensi 1985 1987