Kjell Storvik

Denne siden viser opplysninger om Kjell Storvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Storvik
NSD id-nummer: 149
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1979
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1978
1980 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1981 Oppfølging av internasjonalisering Andre oppgaver Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Statssekretær 1981 1981
1982 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1982 1982
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Statssekretær 1982
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1982
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Statssekretær 1982
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981
1984 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1982
1985 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Visesentralbanksj 1982
1985 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbanksj 1985
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbanksj 1985
1986 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbanksj 1985
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbanksj 1985
1987 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1987 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1988 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1988 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1989 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1989 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1990 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1990 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1990 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Visesentralbank 1986 1990
1991 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1991 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1992 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1992 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Visesentralbank 1985
1993 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1993 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Visesentralbank 1985 1993
1994 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1995 Valutarådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Visesentralbank 1985
1996 Valutarådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1985
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Sentralbanksjef 1985 1996
1997 Valutarådet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Sentralbanksjef 1985