Magne Velure

Denne siden viser opplysninger om Magne Velure fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magne Velure
NSD id-nummer: 14903
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Museumsstyrer 1982 1982
1985 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Direktør 1982 1985
1985 Tilsynsutvalget for Aulestad Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 501 Direktør 1985
1986 Tilsynsutvalget for Aulestad Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 501 Direktør 1985
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Museumsdirektør 1989
1990 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Museumsdirektør 1989
1991 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Museumsdirektør 1989
1992 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 501 Museumsdirektør 1989