Signe Kjelstrup Ratkje

Denne siden viser opplysninger om Signe Kjelstrup Ratkje fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Signe Kjelstrup Ratkje
NSD id-nummer: 14918
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1985
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Førsteamanuensis 1985
1986 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1985
1986 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1985
1987 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Professor 1985 1987
1987 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1985
1988 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1985
1989 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Professor 1985 1989
1990 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1988
1991 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1988
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1991
1992 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1988
1992 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1991
1993 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1993
1993 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1988
1993 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1991
1994 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1993
1994 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1601 Professor 1988
1994 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Professor 1991
1995 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1993
1996 Hovedstyret for Norges forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Professor 1993 1996