Petter Vennerød

Denne siden viser opplysninger om Petter Vennerød fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Petter Vennerød
NSD id-nummer: 14975
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1985 Tapsdeknings- og importstøtteutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1986 Tapsdeknings- og importstøtteutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1987 Tapsdeknings- og importstøtteutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1985
1989 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1990 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1991 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1992 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1993 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1993 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1994 Produksjonsfondet for kino- og fjernsynsfilm Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1989
1994 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1995 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993
1996 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Filmprodusent 1993