Erling A. Strand

Denne siden viser opplysninger om Erling A. Strand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling A. Strand
NSD id-nummer: 1501
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Professor 1977
1981 Statens planteavlsråd Rådgivende organ Leder Av instans utenfor departement 214 Professor 1981 1981
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 214 Professor 1977
1981 Rådgivningsgruppe for genbanken Rådgivende organ Leder Av departement 214 Professor 1981 1981
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1975 1986