Egil Rafto

Denne siden viser opplysninger om Egil Rafto fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Rafto
NSD id-nummer: 15014
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Journalist 1985
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Journalist 1986
1986 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Journalist 1985
1986 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Journalist 1985
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Journalist 1986
1987 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Journalist 1985
1987 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Journalist 1985
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Journalist 1986
1988 Statens filmproduksjonsutvalg Rådgivende organ Varamedlem og nestleder Av departement 1201 Journalist 1985
1988 Manuskriptstøtteutvalget for film Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Journalist 1985 1988
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Journalist 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Journalist 1986 1990