Kari Kile

Denne siden viser opplysninger om Kari Kile fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Kile
NSD id-nummer: 15024
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1985
1986 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1985
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1988
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 831 Ekspeditrise 1989
1990 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1988
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 831 Ekspeditrise 1989
1991 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1988
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 831 Ekspeditrise 1989
1992 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 831 Ekspeditrise 1988 1992
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 831 Ekspeditrise 1989