Tor-Odd Berntsen

Denne siden viser opplysninger om Tor-Odd Berntsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor-Odd Berntsen
NSD id-nummer: 15044
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1986
1986 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1986
1987 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1986
1987 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1986
1988 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Direktør 1986
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Direktør 1988
1988 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1986
1988 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1988
1989 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1988 1989
1989 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1986 1989
1989 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 220 Direktør 1988