Odd Sigmund Sunnanå

Denne siden viser opplysninger om Odd Sigmund Sunnanå fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Sigmund Sunnanå
NSD id-nummer: 15049
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Arkeologisk museum i Stavangers styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Rektor 1980 1986
1990 Styret for Kongstein skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Skoledirektør 1989
1991 Styret for Kongstein skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Skoledirektør 1989
1994 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Utdanningsdirek 1994
1995 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Utdanningsdirek 1994
1996 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Utdanningsdirek 1994
1997 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Utdanningsdirek 1994