Jon A. Solheim

Denne siden viser opplysninger om Jon A. Solheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon A. Solheim
NSD id-nummer: 15204
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1985 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1984
1986 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1984 1986
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1994
1995 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1994
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1994 1996