Erling Bakken

Denne siden viser opplysninger om Erling Bakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Bakken
NSD id-nummer: 1547
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Forsker 1978 1980
1985 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1978 1985
1986 Styret for Norges Fiskerihøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1978 1986
1986 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Varameldlem og sekretær Av departement 1201 Forsker 1986
1987 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Varameldlem og sekretær Av departement 1201 Forsker 1986
1988 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986
1989 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Forsker 1986 1989
1992 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Forskningssjef 1992
1992 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 1201 Forskningssjef 1992