Tore Gjestrum

Denne siden viser opplysninger om Tore Gjestrum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Gjestrum
NSD id-nummer: 15517
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1985
1985 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985
1986 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1985
1986 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1986
1986 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1986
1986 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985
1986 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1986
1986 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985
1987 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1985
1987 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sekretær 1986
1987 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1986
1987 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985 1988
1987 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1986
1987 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sekretær 1985
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Forhandlingsled 1985 1988
1988 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Forhandlingsled 1986 1988
1988 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1986
1988 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1985 1988
1988 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1986
1988 Velferdsstyret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1984 1988
1989 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Forhandlingsled 1989
1989 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1986
1989 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Forhandlingsled 1986 1989
1990 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 708 Sjøkaptein 1989
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 708 Sjøkaptein 1986 1990
1990 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 708 Sjøkaptein 1986
1990 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 708 Sjøkaptein 1990
1991 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Direktør 1989
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Direktør 1985 1991
1991 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1990
1991 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1986 1991
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1991
1991 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1985 1991
1992 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Direktør 1989
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1986 1992
1992 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1990
1992 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1991
1993 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 707 Sjøkaptein 1989
1993 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Sjøkaptein 1990
1993 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Sjøkaptein 1991
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1986 1994
1994 Bemanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1985 1994
1994 Rådet for bemanning av norske flyttbare boreplattformer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1990 1994
1994 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1986 1994
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 707 Direktør 1991 1994
1994 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 707 Direktør 1985 1994
1996 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1996
1996 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1996
1997 Sakkyndig råd for flyttbare innretninger Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1996
1997 Sakkyndig råd for lasteskip Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1996
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1986 1997
1997 Skipsfartsstyret Vanlig varamedlem Av departement 707 Ass. Direktør 1997