Harald Tronvik

Denne siden viser opplysninger om Harald Tronvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald Tronvik
NSD id-nummer: 15542
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Organisasjonssjef 1985
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 627 Organisasjonssjef 1985
1986 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Organisasjonssjef 1985
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 627 Organisasjonssjef 1985
1987 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Organisasjonssj 1985
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 627 Organisasjonssj 1985
1988 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Administrasjons 1988
1988 Velferdstjenestens idrettsutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Administrasjons 1985
1988 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 627 Administrasjons 1985
1989 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Administrasjons 1989
1989 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 627 Administrasjons 1988
1990 Styret for Norsk Tipping A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 627 Fylkeskultursje 1989
1990 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 627 Fylkeskultursje 1988
1991 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 627 Fylkeskultursje 1988
1992 Straffelovrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 627 Fylkeskultursje 1988
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 627 Fylkeskultursje 1996
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 627 Generalsekretær 1996