Hans Jacob Bull-Berg

Denne siden viser opplysninger om Hans Jacob Bull-Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Jacob Bull-Berg
NSD id-nummer: 15552
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1985
1985 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1985
1986 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1986 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1987 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1987 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1985
1988 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1988 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1995 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1995