Gro Helene Hagenes

Denne siden viser opplysninger om Gro Helene Hagenes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Helene Hagenes
NSD id-nummer: 15576
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Kontorfullmektig 1984
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Kontorfullmektig 1984
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Kontorfullmekti 1984
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1432 Kontorfullmekti 1984