Bjørn Lindgren

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Lindgren fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Lindgren
NSD id-nummer: 15595
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 2125 Førstekonsulent 1985
1987 Statens naturvernråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Overingeniør 1987
1988 Statens naturvernråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Overingeniør 1987