Rannveig Ødegaard

Denne siden viser opplysninger om Rannveig Ødegaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rannveig Ødegaard
NSD id-nummer: 15680
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorfullm 1985
1986 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorfullm 1985
1987 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorful 1985
1988 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorful 1985
1989 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorful 1985
1990 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorful 1985
1991 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 215 Førstekontorful 1985