Bodhild Fisknes

Denne siden viser opplysninger om Bodhild Fisknes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodhild Fisknes
NSD id-nummer: 15807
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1971 1985
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Førstekonsulent 1986
1989 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 220 Byråsjef 1989
1990 Offentlig utvalg på avfallsminimering og gjenvinning Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 220 Byråsjef 1989
1995 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1995
1996 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1996
1996 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1995
1997 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1996
1997 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1995