Morten Reymert

Denne siden viser opplysninger om Morten Reymert fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Morten Reymert
NSD id-nummer: 15819
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1985 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1985
1986 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1985 1986
1987 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985 1988
1988 Perspektivgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1991
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1991
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996