Mie Berg

Denne siden viser opplysninger om Mie Berg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Mie Berg
NSD id-nummer: 1585
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Norsk journalisthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forskningsstipendiat 1978
1980 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Mag.Art. 1979
1980 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Mag.Art. 1977
1981 Styret for Norsk journalisthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forskningsstipendiat 1978
1981 Styret for Norsk filminstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Mag.Art. 1979
1981 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Magister 1981 1981
1983 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Magister 1981
1984 Styret i Statens Filmsentral Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1981
1991 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 1991
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1992
1992 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1991
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1992 1993
1993 Støtteutvalget for innvandrerpulikasjoner Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1991
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1992 1997