Per Chr. Hagen

Denne siden viser opplysninger om Per Chr. Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Chr. Hagen
NSD id-nummer: 16183
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 821 Amanuensis 1986
1987 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 821 Amanuensis 1986
1997 Styret for Høgskolen i Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 821 Førsteamanuensi 1997