Bjørn Ravlo

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Ravlo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Ravlo
NSD id-nummer: 16184
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Kommunelege 1985
1987 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Kommunelege 1985
1988 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Kommunelege 1985 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Telemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 805 Kommunelege 1985 1992