Geir Kjell Andersland

Denne siden viser opplysninger om Geir Kjell Andersland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Geir Kjell Andersland
NSD id-nummer: 16285
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Direktør 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Direktør 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Adm. Direktør 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1201 Adm. Direktør 1986
1989 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1989
1990 Styret for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1989 1990
1993 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993
1993 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 1201 Adm. Direktør 1993
1994 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm Direktør 1993
1994 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 1201 Adm Direktør 1993
1995 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993
1995 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 1201 Adm. Direktør 1993
1996 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1993 1996
1996 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 1201 Adm. Direktør 1993