Aase Hedstrøm

Denne siden viser opplysninger om Aase Hedstrøm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aase Hedstrøm
NSD id-nummer: 16316
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1986
1987 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1986
1988 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1986
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1989
1989 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1986
1990 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1989
1990 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1986 1990
1990 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1989
1991 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1989
1991 Styret for Norsk Kassettavgiftsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1989
1992 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1989