Ketil Vea

Denne siden viser opplysninger om Ketil Vea fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ketil Vea
NSD id-nummer: 16317
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1986
1987 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1986
1988 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1988
1988 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1986
1989 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1988
1989 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1986
1990 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1988 1990
1990 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Rektor 1986 1990