Oddvar S. Kvam

Denne siden viser opplysninger om Oddvar S. Kvam fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oddvar S. Kvam
NSD id-nummer: 1641
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Høyesterettsadvokat 1979
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsadvokat 1977
1980 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978
1981 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Høyesterettsadvokat 1979
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1981 1981
1981 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978
1983 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1979 1983
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980
1983 Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstrere Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 H.R.Advokat 1979 1983
1983 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1978
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1980 1984
1984 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1978
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1985
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1985 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1978
1986 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1985
1986 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1986 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1978
1987 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1985
1987 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1987 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 H.R.Advokat 1978
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1985 1988
1988 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Komponist 1985
1988 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1988 Opphavsrettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1978
1989 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1980 1989
1989 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Komponist 1985 1989
1989 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1990 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1991 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1992 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1993 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1980 1993
1993 Norsk komite for FNs kulturtiår Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1988
1997 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1980 1997