Georges Midré

Denne siden viser opplysninger om Georges Midré fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Georges Midré
NSD id-nummer: 16707
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Førsteamanuensis 1986
1987 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1987
1987 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1986 1987
1988 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1987
1989 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1987 1989
1991 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991
1992 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991
1993 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991
1994 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991
1995 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991
1996 Styret for Norsk Gerontologisk Institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Professor 1991