Anthony Kallevig

Denne siden viser opplysninger om Anthony Kallevig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anthony Kallevig
NSD id-nummer: 16839
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Teknisk Sekretær 1986
1986 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Teknisk Sekretær 1986
1987 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Teknisk Sekretæ 1986
1987 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Teknisk Sekretæ 1986
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Teknisk Sekretæ 1986 1988
1988 Det sentrale styret for INKO-tjenesten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 604 Teknisk Sekretæ 1986
1994 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 604 Prosjektleder 1994
1995 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 604 Prosjektleder 1994
1995 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Prosjektleder 1995
1996 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 604 Prosjektleder 1994
1996 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Prosjektleder 1995
1997 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 604 Prosjektleder 1995