Erik Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Erik Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Johnsen
NSD id-nummer: 16842
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Byråsjef 1986
1987 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986 1988
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986 1990
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986 1992
1993 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986 1994
1994 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986 1996
1996 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1996 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1997
1997 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1997
1997 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1997 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Storbritannia vedrørende felles utnyttelse av Statfjord- og Murchison-feltene Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1997 Zeepipe-kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994