Torill Fiskarstrand

Denne siden viser opplysninger om Torill Fiskarstrand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torill Fiskarstrand
NSD id-nummer: 16875
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Arbeidsgruppe, tekoindustriens situasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Disponent 1986
1986 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Disponent 1985
1987 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Disponent 1985
1987 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1988 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Disponent 1985
1988 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1989 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1990 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1991 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1992 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1993 Fiskeindustriens organisering, rolle og arbeidsvilkår m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1504 Disponent
1996 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1994
1997 Styret for Høgskulen i Volda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Disponent 1994