Ove Dalsheim

Denne siden viser opplysninger om Ove Dalsheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Dalsheim
NSD id-nummer: 17052
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Skiftekontrollør 1986
1987 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Skiftekontrollø 1986
1988 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Skiftekontrollø 1986
1989 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Skiftekontrollø 1986
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Skiftekontrollø 1986 1990
1993 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Forbundsleder 1993
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsleder 1986 1994
1994 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Forbundsleder 1993
1995 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Forbundsleder 1993
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Forbundsleder 1986 1996
1996 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Forbundsleder 1993 1996